سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایداردرعلوم کشاورزی- اردیبهشت ۹۸

سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایداردرعلوم کشاورزی ومنابع طبیعی ایران اردیبهشت ۹۸
مهلت ارسال مقالات : ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تاریخ برگزاری: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دبیرخانه تهران: ۷۷۴۹۳۶۰۴-۰۲۱
دبیرخانه خوزستان: ۴۳۶۳۷۴۷۷-۰۶۱
ایمیل دبیرخانه: info@ntconf.ir /
فکس : ۸۹۷۸۶۸۲۶-۰۲۱
آدرس وب سایت:http://ntconf.ir/fa/
محورهای همایش
الف: راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی :
۱- علوم شیلات و آبزیان : تکثیر وپرورش آبزیان -صید و بهره برداری – بهداشت و بیماریهای آبزیان -کاربرد فناوریهای نوین در علوم شیلات و آبزیان – آبزی پروری و توسعه پایدار
۲- علوم دام و دامپزشکی : تغذیه دام و طیور – فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور – بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور – نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی – کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی – علوم دامی و توسعه پایدار
۳- تولیدات گیاهی : مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر – گیاهشناسی و گیاهان دارویی – مباحث مربوط به علوم زراعت و اصلاح نباتات – کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی علوم گیاهی و توسعه پایدار
۴- مدیریت ، ترویج ، اقتصاد در بخش کشاورزی : صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای – تحقیقات ، آموزش ،اقتصاد و ترویج کشاورزی – بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی کاربرد فناوریهای نوین در بخش کشاورزی -نظام بیمه ای و نظام بانکی محصولات کشاورزی و توسعه پایدار

ب: راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی :
۱- جنگل و مرتع : علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع – روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع – سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی – کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع – جنگل ها و مراتع و توسعه پایدار
۲ – آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک : آبخیزداری و استحصال آب باران – مدیریت منابع آب و خاک – آبیاری و زهکشی – کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب – آبخیزداری ، مدیریت منابع آب و توسعه پایدار
۳- بیابان و بیابان زدایی : ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی -فرسایش بادی و ریز گردها – کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی – بحران های زیست محیطی و گرد و غبار – بیابانزایی و توسعه پایدار
۴- محیط زیست و توسعه پایدار : مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست – آلودگی های محیط زیست (آب، خاک ، هوا) – مدیریت پسماند، ارزیابی و آمایش سرزمین – کاربرد فناوریهای نوین در محیط زیست – نقش محیط زیست در توسعه پایدار

پاسخی بگذارید