چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست - اردیبهشت 98

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست – اردیبهشت ۹۸

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست – اردیبهشت ۹۸
ایمیل: info@confengineering.ir
تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۹۸۷۸۱۵۰۹
آدرس وب سایت: http://www.confengineering.ir/fa/
محل برگزاری: کرج
شهر: کرج
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
محورهای همایش
عمران، معماری، مدیریت و برنامه ریزی شهری، محیط زیست و منابع طبیعی، گردشگری، جغرافیا، علوم زمین و هنر
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست - اردیبهشت 98

پاسخی بگذارید