سومین کنگره اینترونشنال درد و روش های پیشرفته کم تهاجمی درمان درد

تاریخ شروع: پنجشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: جمعه ۰۵ آبان ۱۳۹۶
تهران – هتل اسپینانس پالاس
برگزارکننده: گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۲۱۲۲۸۸۵۶۶۷
نمابر: ۰۲۱۲۲۳۲۱۲۵۵
آدرس وب سایت: http://iranpaincongress.com
آدرس ایمیل: info@adrco.net
محورهای کنفرانس
کنگره اینترونشنال درد
روش کم تهاجمی درمان درد
کارگاه اپیدورسکوپی
کارگاه پمپ های اینتراتکال
کارگاه روش های کم تهاجمی دیسک
کارگاه سونوگرافی
کارگاه کنترل درد حاد
کارگاه لیزرتراپی درمان درد
کارگاه تزریق زانو با سونوگرافی
کارگاه تزریق شانه با سونوگرافی
کارگاه تزریق هیپ با سونوگرافی
کلینیک درد
گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیمارستان اختر
کلینیک درد بیمارستان اختر
کنگره درد آبان ۹۶

پاسخی بگذارید