دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ – اردیبهشت ۹۸

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ – اردیبهشت ۹۸
مهلت ارسال مقالات » ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
آخرین مهلت ثبت نام در همایش » ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
تاریخ برگزاری همایش » ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
ایمیل: info@llcsconf.com
تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۵۰۳۸۳۳۸
آدرس وب سایت: http://www.llcsconf.com
محل برگزاری: New Vision University
شهر: Tbilisi
محور های همایش
ادبیات
ادبیات داستانی
ادبیات کودک و نوجوان
ادبیات تطبیقی و موضوع های میان رشته ای
انواع ادبی (حماسی، غنایی، عرفانی، تعلیمی و…)
تاریخ ادبیات و سبک شناسی
دستور زبان و زبان شناسی
زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
ترجمه
زبانشناسی کاربردی
تحلیل گفتمان
زبان برای اهداف خاص
آموزش زبان
زبان، ادبیات و ایدئولوژی
استقلال در یادگیری زبان
آموزش مهارت های زبان و عناصر
ادبیات و فرهنگ در آموزش و یادگیری زبان
فرهنگ، ارتباطات و هویت
ارتباطات بین فرهنگی
مطالعات فرهنگ
مطالعات تاریخ
خلاقیت و نوآوری در آموزش زبان
تفکر انتقادی در آموزش زبان
مسائل فرهنگی در آموزش زبان
ادبیات به عنوان آمیختگی فرهنگ
مقاومت در ادبیات بعد از استعمار
ادبیات به عنوان گفتمان اجتماعی
ادبیات و جهانی شدن
ادبیات به روش معاصر
مسائل مربوط به جغرافیای سیاسی در ادبیات
زبان، جنسیت و قدرت
زبان در ادبیات
روایت متون و داستان
کاربردشناسی ادبی
معناشناسی ادبی
تحلیل گفتمان
زبان و فرهنگ
زبان و تاریخ
ادبیات وتاریخ
موضوعات مرتبط با فرهنگ، زبان و ادبیات و تاریخ

پاسخی بگذارید