ششمین کنگره بین المللی سلامت زنان و زایمان

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
شیراز – مجتمع همایش دانشگاه علوم پزشکی شیراز
برگزارکننده: مرکز سیاستگذاری سلامت استان فارس
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۳۳۸۵۱۹۷۱۸
نمابر: ۰۷۱۳۲۳۰۹۶۱۵ ۰۷۱-۳۲۳۰۹۷۶۴ ۰۷۱-۳۲۳۰۸۲۰۵ ۰۷۱-۳۲۳۰۸۳۰۵
آدرس وب سایت: http://whc2017.sums.ac.ir/
آدرس ایمیل: naderenegar@gmail.com
محورهای کنفرانس
همه جنبه های سلامت زنان پذیرفته می شود
با تمرکز ویژه بر روی سلامت باروری:
بلوغ
یائسگی
سقط
بیماریهای منتقله از راه جنسی
اخلاق و سلامت باروری

پاسخی بگذارید