کنگره ملی داروسازی سنتی و طب مکمل

تاریخ شروع: شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
اردبیل –
برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، بسیج جامعه پزشکی اردبیل
تلفن تماس با دبیرخانه: 
نمابر: 
آدرس وب سایت: http://www.tpcm.ir/
آدرس ایمیل: 
محورهای کنفرانس
۱- داروسازی سنتی
۲- داروسازی سنتی و افق های پیش رو
۳- داروهای گیاهی و سبک زندگی سالم
۴- داروهای گیاهی ،هزینه و اثر بخشی
۵- داروهای گیاهی ،عوارض و پیامدها
۶- داروهای گیاهی ،تداخل با فراورده های سنتتیک و نتایج آزمایشگاهی
۷- داروهای گیاهی و روشهای فراوری و عصاره گیری و تاثیرات آن
۸- کاربرد طب سنتیک داروهای گیاهی در درمان بیماریهای خاص
۹- شواهد بالینی تاثیر انواع روشهای طب سنتی و طب مکمل (حجامت، زالو درمانی، طب سوزنی و…)

پاسخی بگذارید