اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶
مشهد – سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد
برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد – استانداری خراسان رضوی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۵۱۳۸۰۴۹۴۸۷
نمابر: ۰۵۱۳۸۷۶۲۷۰۱
آدرس وب سایت: http://cong-halal-iran2017.mums.ac.ir
آدرس ایمیل: halaliran@mums.ac.ir
محورهای همایش
محور اول: شریعت و فرآورده های حلال
– ویژگی و معیار غذای حلال و طیب
– اشتراک و افتراق ادیان در معیار حلال
– معیار حلیت گوشت و فرآورده های آن
– قواعد فقهی مرتبط با فرآورده های حلال
– طهارت و نجاست در فرآورده های حلال
– مسائل مستحدثه در فرآورده های حلال
محور دوم: پژوهش، فناوری و فرآورده های حلال
– روش های نوین در تولید فرآورده های حلال
– روش های جدید در تشخیص سریع اجزاء حرام
– جایگزین افزودنی های حرام
– آثار فرآورده های حلال بر سلامت جسم و روان
– روش های مختلف کشتار در کیفیت محصول
– تولید ترکیبات حرام در فرایند تولید محصول
محور سوم: اقتصاد فرآورده های حلال
– ضوابط و مقررات تولید، عرضه، صادرات و واردات
– شیوه های برندسازی
– صادرات و واردات
– زنجیره تأمین
– اقتصاد مقاومتی
– فرهنگ سازی مصرف فرآورده های حلال

پاسخی بگذارید