اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه

تاریخ شروع: پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
ارومیه – پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه
برگزارکننده: دانشگاه ارومیه
تلفن تماس با دبیرخانه: 
نمابر: 
آدرس وب سایت: http://conf.isc.gov.ir/sshc96/
آدرس ایمیل: 
محورهای همایش
فیزولوژی و تغذیه ورزشی
مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، بیومکانیک ورزشی
کار آفرینی ، اشتغال و اقتصاد مقاومتی در ورزش

پاسخی بگذارید