سومین کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

تاریخ شروع: چهارشنبه ۰۱ شهریور ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶
اصفهان – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
برگزارکننده:
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۳۱-۳۷۹۲۳۲۴۷
نمابر: 
آدرس وب سایت: seminar.mui.ac.ir/ihepc
آدرس ایمیل: 
محورهای کنگره :
۱) سلامت فرد، خانواده، جامعه
الف) سبک زندگی سالم
ب) خود مراقبتی در بیماریها
ج) تعیین کننده ها ی روانی-اجتماعی سلامت
د) تعیین کننده های زیست محیطی سلامت
و) سواد سلامت
ه) سواد رسانه
۲) ظرفیت سازی برای ارتقای سلامت
الف) جلب حمایت و بسیج اجتماعی
ب) توانمند سازی و مشارکت
ج) عدالت در سلامت
د) مدیریت فناوری اطلاعات در حوزه ی سلامت
و) محیط های حامی ارتقای سلامت
ه) سلامت در همه ی سیاست ها
۳) خلاقیت و نوآوری در:
الف) ابزارهای اندازه گیری
ب) نظریه ها و الگوها
ج) برنامه ها و پروتکل های آموزشی
د) آینده پژوهی در ارتقای سلامت
و) راهبردهای یادگیری

پاسخی بگذارید