پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایرانisc – اسفند ماه ۹۷

پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایرانisc – اسفند ماه ۹۷
مهلت ارسال مقالات:۲۷ بهمن ۱۳۹۷
مهلت واریز هزینه: ۵روز پس از تایید پذیرش اولیه
برگزاری همایش:۲۰ اسفند ۱۳۹۷
ایمیل: info@sportconf.ir
تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۷۴۵۸۳۹۰
آدرس وب سایت: http://sportconf.ir
.
الف: مدیریت ورزشی
مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
مدیریت اوقات فراغت ورزشی و تفریحی
مدیریت راهبردی و سازمان‌های ورزشی
مدیریت رسانه ‌های ورزشی
مدیریت رویدادهای ورزشی
مدیریت بازاریابی ورزشی
ب: فیزیولوژی ورزشی
قلب و عروق و تنفس
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
فیزیولوژی علمی عضلانی
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
فیزیولوژی ورزشی کاربردی

پ:آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
حرکات اصلاحی
امداد ورزشی
تربیت بدنی ویژه

ت:رفتار حرکتی
رشد حرکتی
یادگیری حرکتی
آموزش تربیت بدنی

محورهای ویژه
اسلام و تربیت بدنی
فرهنگ در ورزش
اخلاق ورزشی
بیومکانیک ورزشی
روانشناسی ورزشی

پاسخی بگذارید