دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران – دی ماه ۹۷

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران – دی ماه ۹۷
ارسال مقالات:۱۳۹۷/۰۹/۱۰
تاریخ برگزاری:۱۳۹۷/۱۰/۰۵
ایمیل: info@hsconf.ir
تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۷۸۹۱۷۸۶
آدرس وب سایت: http://hsconf.ir
۱- الهیات ، معارف اسلامی و توسعه پایدار

۲- حقوق ، علوم سیاسی و توسعه پایدار

۳- جغرافیا و برنامه ریزی وتوسعه پایدار

۴- زبان شناسی ، آموزش وتوسعه پایدار

۵- مطالعات فرهنگی وتوسعه پایدار

۶- علوم اقتصادی وتوسعه پایدار

۷- علوم تربیتی و توسعه پایدار

۸- روانشناسی و توسعه پایدار

۹- مدیریت و توسعه پایدار

۱۰- تاریخ و توسعه پایدار

پاسخی بگذارید