ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم علوم علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران(isc) – دی ۹۷

ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم علوم علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران(isc) – دی ۹۷
مهلت ارسال مقالات: ۱۲ آذر۹۷
مهلت واریز هزینه: ۵روز پس از تایید پذیرش اولیه
برگزاری همایش:۱۲ دی ۹۷
ایمیل: info@pcconf.ir
تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۷۴۵۹۹۱۴
آدرس وب سایت: http://pcconf.ir
ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
الف: مطالعات و تحقیقات نوین در علوم تربیتی
تعلیم و تربیت اسلامی – جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی – ازدواج و خانواده – فلسفه تعلیم و تربیت – مطالعات زنان و خانواده – اخلاق اسلامی

ب: مطالعات و تحقیقات نوین در علوم روانشناسی
ترویج نقش روانشناسی تربیتی درکشور – روانشناسی عمومی و ترویج آن در کشور – نقش روانشناسی بالینی و سلامت در کشور – روانشناسی اسلامی و شخصیت سازی فرهنگی – روانشناسی بالینی کودکان و نوجوانان

پ: مطالعات و تحقیقات نوین در مشاوره
تکنولوژی و تحقیقات آموزشی – توسعه بخش مشاوره و راهنمایی در کشور – لزوم مدیریت و برنامه ریزی آموزشی – بکارگیری آموزش الکترونیک در کشور – نقش سازنده آموزش و پرورش در کشور – راهکارهای آموزش و مشاوره صحیح در کشور

ت: محورهای ویژه
راهکارهای بهتر زیستن در کشور – راهکارهای تربیت صحیح فرزندان – راهکارهای مقابله با فساد در کشور – راهکارهای مقابله با اعتیاد در کشور – راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی – آموزش سبک زندگی اسلامی در خانواده – سایر مباحث مرتبط

پاسخی بگذارید