کنفرانس و کارگاه بین المللی نانوفناوری و نانو پزشکی NTNM 2017

تاریخ شروع: سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
تهران –
برگزارکننده: پژوهشگاه مواد و انرژی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۲۶۳۶۲۸۰۰۴۰-۹ ( Ext:۳۸۶)
نمابر: ۰۲۶۳۶۲۰۱۸۸۸
آدرس وب سایت: http://www.comstech-nanonet.org/
آدرس ایمیل: info@comstech-nanonet.org
علوم سلامت (پزشکی) ، داروسازی / داروشناسی ، دامپزشکی ، دندانپزشکی ، علوم زیستی و کشاورزی ، ایمنی شناسی ، سم شناسی ، علوم زیستی ، زیست شناسی عمومی ، علوم عصبی ، عصب شناسی ، علوم کشاورزی و بیولوژی ، علوم کشاورزی ، میکروب شناسی و ویروس شناسی ، علوم فیزیکی و مهندسی ، شیمی ، علم مواد ، علم مواد (عمومی) ، مهندسی مواد ، علوم محیط زیست

پاسخی بگذارید