سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

تاریخ شروع: چهارشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: جمعه ۰۳ آذر ۱۳۹۶
اصفهان –
برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۳۱۳۷۹۲۳۲۴۷
نمابر: ۰۳۱۳۶۶۸۲۵۰۹
آدرس وب سایت: seminar.mui.ac.ir/ihepc
آدرس ایمیل: ihepc.isf@gmail.com
۱) سلامت فرد، خانواده، جامعه
۲) ظرفیت سازی برای ارتقای سلامت
۳) خلاقیت و نوآوری در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

پاسخی بگذارید