سومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج درکشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران – آذر۹۷

مهلت ارسال اصل مقالات: ۳آذرماه۱۳۹۷
مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳آذرماه۱۳۹۷
اعلام نتایج داوری: یک هفته پس از ارسال مقاله
مهلت ثبت نام و واریز هزینه: ۶ آذرماه ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری: ۸ آذرماه ۱۳۹۷
ایمیل: conf.gostaran@gmail.com
تلفن دبیرخانه: ۰۳۴۴۳۲۱۹۷۷۵
آدرس وب سایت:http://hgsp3.ir
محل برگزاری:جیرفت
شهر: جیرفت
محیط زیست
زیستگاه ها و تنوع زیستی
آلودگی‌های محیط زیست
مدیریت محیط زیست
محیط زیست و آمایش سرزمین
پساب و پسماند ومحیط زیست
انرژی ومحیط زیست
تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست
کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در محیط زیست
تالاب ها و محیط زیست
دریا ها ومحیط زیست
حقوق ومحیط زیست
سنجش از دور ومحیط زیست
آموزش ومحیط زیست
برنامه ریزی ومحیط زیست
فرهنگ ومحیط زیست
مهندسی کشاورزی
مهندسی تولیدات گیاهی
اصلاح گیاهان باغبانی
تولید محصولات باغبانی
حشره شناسی کشاورزی
بیماری شناسی گیاهی
بیوتکنولوژی کشاورزی
شناسایی و مبارزه با علف های هرز
مدیریت کشاورزی
پدافند غیرعامل و امنیت زیستی
منابع طبیعی، مرتع و آبخیزداری
آبخیزداری و توسعه پایدار
مرتعداری و منابع طبیعی
حفاظت کیفی و کمی منابع طبیعی
تنوع زیستی و نقش آن در توسعه پایدار

پاسخی بگذارید