هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی – بهمن ۹۷

هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی – بهمن ۹۷
………………………..
ارتباط با ما
تلفن : ۷۷۴۹۱۳۳۲-۰۲۱
ایمیل: info@epsconf.ir
فکس :۸۹۷۸۶۸۲۶-۰۲۱

آدرس وب سایت:http://epsconf.ir

……………………….
تاریخ های مهم
تاریخ برگزاری کنفرانس: ۱۷ بهمن۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات: ۱۷دی ۱۳۹۷
مهلت واریز هزینه : ۵ بهمن ۱۳۹۷
………………………..
علوم تربیتی
تعلیم و تربیت اسلامی
برنامه ریزی آموزشی
آموزش و پرورش ابتدایی
آموزش پیش دبستانی
تکنولوژی آموزشی
برنامه ریزی درسی
تحقیقات آموزشی
مدیریت آموزشی
آموزش الکترونیک
اخلاق اسلامی
علوم روانشناسی
روانشاسی بالینی
روانشناسی تربیتی
روانشناسی شخصیت
روانشناسی صنعتی و سازمانی
روانشناسی عمومی
سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)
فلسفه تعلیم و تربیت
برنامه ریزی درسی
روانشناسی سلامت
روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
علوم اجتماعی و فرهنگی
پژوهش علوم اجتماعی
لوم ارتباطات اجتماعی
مطالعات زنان و خانواده
مردم شناسی
جامعه شناسی
جمعیت شناسی
مددکاری اجتماعی
برنامه ریزی رفاه اجتماعی
مطالعات راهبردی فرهنگ
مدیریت و برنامه ریزی امورفرهنگی
محور ویژه
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریت جهادی
علوم تربیتی و توسعه پایدار
علوم روانشناسی و توسعه پایدار
علوم اجتماعی و فرهنگی و توسعه پایدار
سایر مباحث مرتبط

پاسخی بگذارید