سومین همایش ملی روانشناسی وعلوم تربیتی ایران – آبان ۹۷

سومین همایش ملی روانشناسی وعلوم تربیتی ایران – آبان ۹۷
وب سایت : http://hgsmgl3.ir/
مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۹آبان ماه۱۳۹۷
مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۹آبان ماه۱۳۹۷
اعلام نتایج داوری: یک هفته پس از ارسال مقاله
مهلت ثبت نام و واریز هزینه: ۲۱آبان ماه۱۳۹۷
تاریخ برگزاری: ۲۴آبان ماه۱۳۹۷
روانشناسی روانشناسی بالینی روانشناسی عمومی روانشناسی تربیتی روانشناسی شخصیت خانواده درمانی روانشناسی صنعتی و سازمانی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان • علوم تربیتی آموزش و پرورش فلسفه تعلیم و تربیت برنامه ریزی درسی تعلیم و تربیت اسلامی برنامه ریزی درسی تکنولوژی آموزشی برنامه ریزی درسی تحقیقات آموزشی اخلاق اسلامی تعلیم و تربیت در اسلام محورهای کلی روانشناسی ،علوم تربیتی

پاسخی بگذارید