همایش ملی گیاهان دارویی

تاریخ شروع: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
شاهرود –
برگزارکننده: دانشگاه شاهرود
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۲۳۳۲۵۴۴۰۲۳
نمابر: ۰۲۳۳۲۵۴۴۰۲۳
آدرس وب سایت: nmpc.shahroodut.ac.ir/fa
آدرس ایمیل: nmpc@shahroodut.ac.ir
محورهای همایش:
-تحقیقات گیاهان دارویی : فیزیولوژی تنش های زیستی و غیر زیستی تنظیم کننده های رشد و…
– تولید، تجارت و اقتصاد گیاهان دارویی
-گیاهان دارویی ،دانش بومی و سلامت جامعه
-فیتوشیمی و بیوشیمی گیاهان دارویی
-فن اوری و فراوری گیاهان دارویی
-مدیریت افات و بیماریهای گیاهان دارویی
-گیاهان دارویی و مدیریت پایدار آب و خاک
-گیاهان دارویی، حفاظت از عرصه های طبیعی و اکوتوریسم
– اشتغال و کارآفرینی گیاهان دارویی

پاسخی بگذارید