اولین کنفرانس ملی کشاورزی و محیط زیست – آذر ۹۷

اولین کنفرانس ملی کشاورزی و محیط زیست – آذر ۹۷
تاریخ و مکان برگزاری همایش :
۱۵ آذر ماه ۹۷ – اردبیل
سالن همایش دانشگاه

آخرین مهلت ارسال مقالات :
۱۸ آبان ماه ۹۷

اعلام نتایج داوری مقالات :
حداکثر ۷۲ ساعت پس از ارسال مقاله

آخرین مهلت ثبت نام :
حداکثر پنج روز پس از پذیرش مقاله

محورهای کنفرانس
۱-کشاورزی و توسعه پایدار
۲- تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین
۳- منابع طبیعی و توسعه پایدار
۴- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
۵- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
۶- مدیریت، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی
۷- علوم صنایع غذایی
۸- علوم دامی و دامپزشکی
۹- علوم شیلات و آبزیان
۱۰- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی
۱۱- گیاهان دارویی
۱۲- گیاه پزشکی
۱۳- علوم زراعت
۱۴- علوم جنگل و مرتع
۱۵- نانو تکنولوژی در علوم کشاوزی
۱۶- بیابان و بیابان زدایی
۱۷- مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت
۱۸- مدیریت انرژی و توسعه پایدار
۱۹- پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست
۲۰- تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی
۲۱- زیست بوم پایدار و توسعه
۲۲- محیط زیست انسانی و توسعه پایدار
۲۳- محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار
۲۴- آلودگی های محیط زیست(آب، هوا، خاک و صوت)
۲۵- محیط زیست ،آب و فاضلاب
۲۶- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
۲۷- محیط زیست شهری
۲۸- مدیریت سبز
۲۹- پژوهش های نوین در عرصه محیط زیست
۳۰- توریسم، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار

پاسخی بگذارید