کارگاه آموزشی ماموریت زندگی

تاریخ شروع: جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ – تاریخ پایان: جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵
تهران –
برگزارکننده: مرکز مشاوره زندگی نو با همکاری مکتب زندگی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۷۱۱۱۲۲
نمابر: ۸۸۷۱۱۱۲۲
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل:

پاسخی بگذارید