نمایشگاه تخصصی خدمات تخصصی معلولین، جانبازان و صنایع و خدمات وابسته مصلی تهران ۹۵ دومین دوره

تاریخ شروع: سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ – تاریخ پایان: سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵
تهران – نمایشگاه مصلی امام خمینی تهران
برگزارکننده: شرکت رایمند
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۵۲۸۹۵۲
نمابر: ۸۸۵۲۸۹۵۲
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل:
امروزه کاربرد تکنولوژی توانبخشی، محصولات و خدمات وابسته ی آن بعنوان اقدامی اساسی در تحقق ارائه توانبخشی به هنگام به افراد دارای معلولیت به شما می رود. بطوریکه این افراد با بهره مندی از تجهیزات و فناوری های کمکی قادر خواهند بود در زمینه های آموزشی، اشتغال، اوقات فراغت و سایر جنبه های زندگی فردی و اجتماعی ورود نموده و زندگی مستقل را با توانمندی بیشتر تجربه نمایند.
برپایی این نمایشگاه تخصصی بویژه رویکرد چند جانبه ی آن در به نمایش گذاشتن تجهیزات توانبخشی در کنار خدمات ارگان های دولتی و سازمان های مردم نهاد به عزیزان دارای معلولیت، تاکیدی بر نقش اساسی همکاری و مشارکت سازمان های غیر دولتی با ارگان های دولتی در ارتقای سطح سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی جامعه است.

پاسخی بگذارید