دوره بازرسی جوش سازه های فولادی صنعتی و ساختمانی – اردیبهشت

دوره بازرسی جوش سازه های فولادی صنعتی و ساختمانی – ادریبهشت
زمان برگزاری
پنجشنبه و جمعه – ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه از ساعت ۹ الی ۱۷
وب سایت :https://retrofitting.ir
? هزینه ثبت نام
ثبت نام آزاد: ۱۹۵ هزار تومان
ثبت نام اعضا موسسه: ۱۵۶ هزار تومان
ثبت نام دانشجویی: ۱۷۵ هزار تومان
ثبت نام گروهی (۳نفر): ۴۹۷ هزار تومان
?فرآیندهای جوشکاری
?انواع اتصالات
?نقشه خوانی جوشکاری
?عیوب جوشکاری
?معیارهای پذیرش عیوب
☑ گواهی این دوره از سوی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران صادر خواهد شد.

پاسخی بگذارید