دوره بازرسي جوش سازه هاي فولادي صنعتي و ساختماني – اردیبهشت

دوره بازرسي جوش سازه هاي فولادي صنعتي و ساختماني – ادریبهشت
زمان برگزاری
پنجشنبه و جمعه – ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه از ساعت ۹ الی ۱۷
وب سایت :https://retrofitting.ir
? هزینه ثبت نام
ثبت نام آزاد: ۱۹۵ هزار تومان
ثبت نام اعضا موسسه: ۱۵۶ هزار تومان
ثبت نام دانشجویی: ۱۷۵ هزار تومان
ثبت نام گروهی (۳نفر): ۴۹۷ هزار تومان
?فرآيندهاي جوشكاري
?انواع اتصالات
?نقشه خواني جوشكاري
?عيوب جوشكاري
?معيارهای پذيرش عيوب
☑ گواهی این دوره از سوی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران صادر خواهد شد.

پاسخی بگذارید