نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار – تیرماه

نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار – تیرماه
تلفن : ۷۷۴۹۳۸۲۷-۰۲۱
ایمیل: info@naconf.ir
فکس :۸۹۷۸۶۸۲۶-۰۲۱
تاریخ های مهم
تاریخ برگزاری همایش : ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات : ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۷
مهلت پرداخت هزینه : ۲۷خرداد ماه ۱۳۹۷
مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
پدافند غیرعامل و امنیت زیستی
محیط زیست و آمایش سرزمین
علوم تکنولوژی نهال و بذر
علوم باغبانی و فضای سبز
حشره شناسی کشاورزی
زراعت و اصلاح نباتات
علوم دام و دامپزشکی
جنگل و مرتع و بیابان
علوم شیلات و آبزیان
علوم و صنایع غذایی
آبیاری و زهکشی
توسعه روستایی
و سایر موارد مرتبط و…

پاسخی بگذارید