اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی – اردیبهشت ۹۷

محل برگزاری: تهران — داتشگاه تهران – کتابخانه مرکزی
ایمیل: info@pppconf.ir
تلفن دبیرخانه: ۰۲۱-۶۶۵۳۶۹۱۱
آدرس وب سایت: http/:www.pppconf.ir
۱- مدیریت مشارکت­ های خصوصی و عمومی
.شناخت جایگاه مشارکت های خصوصی در توسعه زیرساخت ها
.لزوم گذار به قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی و اهمیت آن
.انواع مدل­ های مشارکت عمومی و خصوصی از قبیل BOO,BOT,BLT,BOOT و غیره
.تجاری سازی پروژه های زیرساختی و ملاحظات خریدار محصول پروژه PPP
.محدودیت­های قانونی سرمایه­ گذار و سرمایه­پذیر در قراردادهای PPP
.جذب سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای PPP
.جایگاه دولت در حمایت از مشارکت بخش خصوصی (سیاست ­ها و مجوزهای دولتی)
۲-مسایل مالی و اقتصادی
.نقش بانکها و نهادهای مالی در تامین مالی
.ابزارها و روشهای تامین مالی در پروژه های PPP
.تامین مالی پروژه مشارکت عمومی خصوصی
.چالشهای تامین مالی پروژه ای
.امکان سنجی و ارزیابی منافع اقتصادی و مالی پروژه های PPP
.مدل های مالی و اقتصادی در قراردادهای PPP
.چگونگی و شاخص های ارزیابی طرح های قابل واگذاری به روش PPP
۳- مسایل قراردادی و حقوقی
.وظایف و تعهدات سرمایه گذار و سرمایه پذیر
.نحوه واگذاری طرح ها در قراردادهای PPP
.ساختار شرکت پروژه و نقش قراردادهای کنسرسیوم، مشارکت و جوینت ونچر در قراردادهای PPP
.بررسی چارچوب موافقت­نامه مشارکت عمومی ـ خصوصی
.بررسی مقررات و قوانین حاکم بر قراردادهای PPP (نقش قوانین و مقرراتی از قبیل ماده ۲۷ قانون بخشی از مقررات مالی دولت (الحاق ۲)، ماده ۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بند ب ماده ۲۱۴ قانون برنامه ششم توسعه در قراردادهای PPP)
.جایگاه بهره ­برداری عمومی در پروژه های مشارکت عمومی ـ خصوصی
.چالش های مقررات بیمه، مالیات و تضامین در قراردادهای PPP
.مدیریت ادعا در قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی (جرائم، تاخیرات و خسارات)
.نحوه داوری و حل اختلاف در قراردادهای BOT
۴- مدیریت پروژه ­های PPP
.مدیریت ذی نفعان در پروژه های مشارکت عمومی و خصوص
.بازرسی و حصول اطمینان سرمایه ­پذیر از روند بهره ­برداری و نگهداری پروژه
.نحوه آماده ­سازی و شروط مقدم در قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی
.راهبری چرخه عمر پروژه­ های PPP
.واگذاری و مدیریت طرح های نیمه تمام عمرانی از طریق PPP
.مستندسازی در دوره ­های مخلتف پروژه­ های BOT
.چالش ­های انتقال پروژه و زمان بهینه انتقال پروژه
.مدیریت زمان پروژه ­های PPP و الزامات زمانی

پاسخی بگذارید