سومین کنگره ملی و دومین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

تاریخ شروع: چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: جمعه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
مشهد – تالار همایشهای دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی
برگزارکننده: سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی – دانشگاه فردوسی مشهد – پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۵۱۳۸۸۱۰۱۷۷
نمابر: ۰۵۱۳۸۸۱۰۱۷۷
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: hbidkhori@gmail.com
• Cellular Plasticity and Reprogramming

• Gene Networks and Epigenetics

• Cells for Therapeutic Development, Disease Modeling, & Drug Discovery

• Cell Migration and Engraftment

• Innovative MSC Therapies

• Gene Therapy and Stem cells

• Stem Cells and Cancer

• Opportunities and Challenges for Cell Therapy Commercialization

• Clinical Translation and Regenerative Medicine

• Ethical and Moral Issues in Regenerative Medicine

• Frontiers in Tissue Engineering

• Immunotherapy – Revolution in Disease Treatments

پاسخی بگذارید