سمینار آموزشی تاخیرات در پروژه ها – ۱۹ دی ۹۶

محل برگزاری : تهران – دانشگاه تهران
شهر: تهران
تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۶
ایمیل:ricmgroup@gmail.com
تلفن دبیرخانه: ۰۲۱-۶۶۵۳۶۹۱۱
آدرس وب سایت: خارج از حمایت رسانه ایی

• نکات تاخیرات مجاز و غیرمجاز
• نحوه محاسبه جریمه تاخیرات، هزینه تسریع و …
• تاخیرات در شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱
• تاخیرات در قراردادهای سرجمع و طرح و ساخت
• تاخیرات در بخشنامه تعدیل • انواع تاخیرات (بخشیدنی، قابل جبران، غیرقابل توجیه)
• هزینه تطویل زمان ناشی از تاخیرات مجاز در پروژه
• نحوه کمی سازی علل تاخیرات حادث شده در پروژه
• محاسبه تاخیرات مجاز و غیرمجاز کل پروژه
• نحوه تهیه و بررسی لایحه تاخیرات

پاسخی بگذارید