کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست – دی ۹۶

تاریخ برگزاری رویداد : ۱۶ دی ۱۳۹۶

آدرس وب سایت: http://www.engineering2018.com/fa/
محور های همایش
عمران، معماری، مدیریت شهری، محیط زیست، منابع طبیعی، گردشگری، جغرافیا، علوم زمین و هنر

پاسخی بگذارید