ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا برنامه ریزی معماری و شهرسازی – بهمن ۹۶

تاریخ برگزاری کنفرانس : ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶
مهلت ارسال مقالات : ۲۲ دی ماه ۱۳۹۶
مهلت واریز هزینه : ۷ بهمن ماه ۱۳۹۶
تلفن : ۴۹۱۳۳۲ ۷۷-۰۲۱
ایمیل: info@gpaconf.ir
فکس :۸۹۷۸۶۸۲۶-۰۲۱
وب سایت : http://gpaconf.ir
محورهای کنفرانس
جغرافیا و برنامه ریزی
– جغرافیای پزشکی
– جغرافیای سیاسی
– جغرافیای طبیعی
– سنجش از دور
– طبیعت گردی(اکوتوریسم)
– ژئومورفولوژی
– آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی) – برنامه ریزی و آمایش سرزمین
– برنامه ریزی شهری
– برنامه ریزی منطقه ای
– برنامه ریزی روستایی
– برنامه ریزی گردشگری
– توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی
– سایر مباحث مرتبط با جغرافیا و برنامه ریزی

معماری و شهرسازی
– مهندسی معماری
– معماری منظر
– مدیریت پروژه و ساخت
– انرژی معماری
– مرمت ابنیه سنتی
– مطالعات معماری ایران
– معماری اسلامی – تکنولوژی معماری
– شهرسازی
– طراحی شهری
– برنامه ریزی شهری و منطقه ای
– شهرسازی اسلامی
– توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی
– سایر مباحث مرتبط با معماری و شهرسازی

پاسخی بگذارید