چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار – دی ۹۶

تاریخ برگزاری کنفرانس : ۲۱ دی ماه ۱۳۹۶
مهلت ارسال مقالات : ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۶
مهلت پرداخت هزینه : ۹ دی ماه ۱۳۹۶
تلفن : ۷۷۴۹۳۸۲۷ -۰۲۱
ایمیل: info@mpconf.ir
فکس :۸۹۷۸۶۸۲۶-۰۲۱
آدرس وب سایت: http://mpconf.ir

محورهای کنفرانس
آموزش و پرورش و توسعه پایدار:
آموزش الکترونیک و فناوری های نوین آموزشی
آموزش و پرورش (پیش دبستانی ،دبستانی،تطبیقی)
مشاوره و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
مدیریت تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
جامعه شناسی آموزش و پرورش
علوم تربیتی و توسعه پایدار:
تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگ اسلامی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان
روانشناسی عمومی و سلامت
روانشناسی فرهنگی و اسلامی
روانشناسی و مشاوره مدرسه
فلسفه تعلیم و تربیت
روانشناسی تربیتی
علوم انسانی و توسعه پایدار:
علوم مدیریت و حسابداری
مطالعات فرهنگی و هنری
الهیات و معارف اسلامی
حقوق و علوم سیاسی
زبان و ادبیات فارسی
تاریخ و جغرافیا
محورهای ویژه:
چالشها و راهکارهای بهبود سیستم مدیریت آموزشی در کل کشور
بررسی نقش معلمان در فرایند آموزش توسعه پایدار در کشور
بررسی نقش معلمان در تعلیم و تربیت  مدیران آینده  کشور
کمک به ایجاد زیر ساخت های توسعه علمی پایدار در کشور

پوستر ریداد

پاسخی بگذارید