سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

تاریخ شروع: جمعه ۰۱ دی ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: جمعه ۰۱ دی ۱۳۹۶
بابلسر – هتل بین المللی میزبان
برگزارکننده: انشگاه های یزد، بوعلی سینا همدان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۱۱۳۵۳۳۰۷۷۳
نمابر: ۰۲۱۴۳۸۵۱۴۴۶
آدرس وب سایت: http://conf.toroudshomal.ir
آدرس ایمیل: cnf.cicre@gmail.com
محور کنفرانس
محورهای حوزه اقتصاد و مدیریت نفت و گاز
مبانی و نظریه ها
عرضه و تقاضای نفت
انرژی های جایگزین
مدیریت نظامی
اقتصاد نظامی
محورهای حوزه تحریم اقتصادی
محورهای حوزه کارآفرینی
کارآفرینی
ارتباط بین دانشگاه و صنعت (جامعه)
دانشگاههای نسل سوم(کار آفرین و ارزش آفرین)
ارتباط کارآفرینی با رشته های مختلف دانشگاه

پاسخی بگذارید