سومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی – اذر ۹۶

تاریخ شروع: پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶
کرمان -جیرفت – کرمان -جیرفت
برگزارکننده: سومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۳۴۴۳۲۱۹۷۷۵-۰۹۱۶۲۷۰۵۵۳۱-۰۹۱۶۲۷۰۵۵۳۲
نمابر: 
آدرس وب سایت: http://mgrs1.ir/index.php
آدرس ایمیل: conf.gostaran@gmail.com
محورهای کلی بخش علوم انسانی
فلسفه
حقوق
ارتباطات
جامعه شناسی
روانشناسی
سیاست
معارف دینی و الهیاتعلوم اجتماعی
علوم تربیتی
تاریخ
جغرافیا
هنر و ادبیات
اقتصاد
اقتصاد مقاومتی
فرهنگ
علوم قرآن و حدیث
اخلاق
روابط بین الملل
و دیگر موضوعات مرتبط با علوم انسانی

پاسخی بگذارید