دوره MBA موسسه ایرسافام نماینده مرکز مدیریت استرالیا در ایران

تاریخ شروع: پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶
تهران – میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه ۳۷ شرقی پلاک ۴
برگزارکننده: موسسه فرهنگی و هنری ایرسافام
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۲۱۷۵۲۹۲
نمابر: 
آدرس وب سایت: mba.irsafam.com
آدرس ایمیل: info.mba@irsafam.com

پاسخی بگذارید