سمپوزیوم پزشکی فرد محور،فرصت ها و چالش های پیش رو

تاریخ شروع: پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶
تهران – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
برگزارکننده: پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی – ابن سینا
تلفن تماس با دبیرخانه: ۲۲۴۰۲۱۱۰
نمابر: ۲۲۴۰۴۱۴۵
آدرس وب سایت: www.avicenna.ac.ir
آدرس ایمیل: edu@avicenna.ac.ir
پزشکی فرد محور و ناباروری
پزشکی فرد محور و سرطان
فناوری های نوین در پزشکی فرد محور
ملاحظات اجتماعی،اخلاقی و حقوقی در پزشکی فرد محور
سیاست گذاری سلامت،دارو و بیمه

پاسخی بگذارید