پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و …) کشور ایران در پسا برجام – دی ۹۶

ایمیل: cnf.cicre@gmail.com
تلفن دبیرخانه: ۰۱۱۳۵۳۳۰۷۷۳
آدرس وب سایت: http://conf.toroudshomal.ir
محل برگزاری: مازندران/بابلسر
شهر: بابلسر

محورهای کنفرانس اقتصاد در شرایط تحریم:
– تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده(روسیه، چین، ایران، کوبا، عراق، پاکستان، آفریقای جنوبی، سوریه، سودان، افغانستان، کره شمالی و … ) از منظر متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات، رشد اقتصادی، بیکاری، مالیات، خصوصی سازی، رفاه اقتصادی، شاخص فلاکت، توزیع درآمد و … )
– تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده از منظر اقتصاد خرد (بازارها، تئوری بازیها، توزیع درآمد و … )
– تحریم اقتصادی از بعد اجتماعی (سلامت عمومی، تندرستی، امنیت غذایی، محیط زیست، مهاجرت، نژادپرستی، سرمایه اجتماعی و …)
– تحریم اقتصادی و حقوق و سیاست بین الملل (حقوق بشر، دموکراسی، کمک های انسان دوستانه و …)
– تحریم ها و تولید و تجارت انرژی (نفت، گاز و …)
– نظام مالی و پولی بین المللی و شرائط تحریم های اقتصادی
– تحریم ها و سیستم های بانکداری و تجارت بین الملل
– تحریم اقتصادی و فضای کسب و کار، کارآفرینی، بنگاههای کوچک و متوسط، سازمانها و شرکتهای بین المللی و …
– تحریم ها و صنعت توریسم، سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی(FDI و FPI)
– ماهیت و مدل های تحریم
– مدیریت تحریم ها
– نوع شناسی ابعاد تحریم های اقتصادی
– تحریم ها و اقتصاد مقاومتی
– مدیریت سازمانها و شرکتها در شرایط تحریم
– کاهش تحریم ها و آثار اجتماعی و اقتصادی آن
– شرایط اقتصادی بعد از تحریم ها و چالش ها و فرصت های آن
– بیانیه لوزان، توافقات ژنو و آثار و نتایج آن
– اقتصاد مقاومتی و تحریم ها
– کاسبان تحریم(داخلی و خارجی)
– نقش بخش خصوصی در شرایط تحریم
– شرایط شکل گیری تحریم ها
– هر نوع تحلیلی از اقتصاد ایران با توجه به تحریم های ۳۸ ساله علیه کشور ایران جزء محورهای کنفرانس می باشد.
و دیگر مباحث مرتبط با تحریم و آثار آن
محورهای شرایط کشور ایران(سیاسی/اقتصادی/اجتماعی و …) در پسابرجام:
سیاسی:
– جایگاه امنیت بین‌المللی کشور در پسابرجام
– نقش تعامل مردم، نخبگان با دولت‌ها در پسابرجام
– تأثیر برجام بر صلح و مفاهمه داخلی و بین المللی
– تأثیر برجام بر تریبون‌های عمومی داخلی و خارجی
– نقش احزاب و جریانات سیاسی داخلی در دوران پسابرجام
– راهبرد منطقه‌ای دولت دوازدهم در پسا برجام
– اصلاحات سازمان ملل و شورای امنیت و نقش برجام
– برجام و جهت گیری قلمرومندی عملکرد سیاسی ج.ا.ا
– روابط ایران و اتحادیه اروپا در پسابرجام
– روابط سیاسی ایران و جهان در پسابرجام
– میزان تعهد حقوقی و سیاسی کشورهای گروه ۱+ ۵ به برجام
– و سایر محورهای مرتبط
اقتصادی:
– تجارت خارجی ایران در دورۀ پساتحریم
– جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی در دورۀ پساتحریم
– رابطۀ توسعۀ اقتصادی و قدرت منطقه ای ایران در دوران پساتحریم
– برجام و توسعه مفهوم تعهدات دولت‌ها در حق بر توسعه اقتصادی
– تأثیر برجام بر توسعه ظرفیت های ژئواکونومیک کشور
– تعاملات مالی و بانکی، جذب سرمایه گذاری خارجی و … در دوران پسابرجام
– گردشگری محور توسعه در پسابرجام
– روابط اقتصادی ایران و جهان در پسابرجام
– و سایر محورهای مرتبط
اجتماعی:
– الزامات و بایسته ها اجتماعی در پسابرجام
– رفاه اجتماعی در دوره پسابرجام
– جامعه شناسی سیاسی کشور در پسابرجام
– آسیب های اجتماعی فقر، بیکاری و …. در دوره پسابرجام
– امنیت اجتماعی در دوران پسا برجام
– و سایر محورهای مرتبط
حقوقی:
– برجام و آثار و پیامدها از منظر حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل و …
– برجام و تجدیدنظرهای حقوقی در سیاست تحریم
– تأثیر برجام بر توسعه حقوق بین‌الملل
– ضمانت اجرای برجام در حقوق بین‌الملل
– و سایر محورهای مرتبط
سایر:
– نقش مدیران در دوران پسا برجام
– برجام و درسهای مدیریتی آن
– کارآفرینی، نوآوری و فرصتهای بوجود آمده در دروه پسا برجام
– برجام و حقوق محیط‌زیست ایران
– برجام و توسعه پایدار و ژئوپلیتیک زیست محیطی کشور
– نظام سلامت در دوره پسابرجام
– و سایر محورهای مرتبط

پاسخی بگذارید