فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت ، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی (نمایه شده در ISC ) – آذر۹۶

برگزار کنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان.
دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر.
نمایه شده در ISC
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: در حال پذیرش مقاله
تاریخ برگزاری همایش: دوم آذر ۱۳۹۶
سایت همایش: www.int5hum.com
تلفن تماس دبیرخانه: ۰۹۳۳۲۶۹۸۹۷۱ و ۰۷۱۳۲۳۵۷۶۴۴
آدرس دبیرخانه: شوشتر – دانشکاه علمی کاربردی آذین شوشتر
محل برگزاری: شیراز – دانشگاه شیراز – واحد پردیس بین الملل
ایمیل: global.conference.t@gmail.com
مدیریت
اقتصاد
حسابداری
حقوق
علوم اجتماعی

پاسخی بگذارید