سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

تاریخ شروع: پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
کوالالامپور – دانشگاه پوترا ، سردانگ
برگزارکننده: موسسه علمی فرهنگی خوارزمی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۳۷۶۴۷۷۶۶۲ – ۰۹۳۷۶۴۷۷۸۶۵
نمابر: تلگرام hamayesh1404@
آدرس وب سایت: hamayesh1404.ir
آدرس ایمیل: seminar1404@gmail.com
محورهای کنفرانس
• اقتصاد
توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار
توزیع درآمد، فقر و عدالت اقتصادی
اقتصاد و تولید ملی
سرمایه گذاری و تولید ملی
توسعه اقتصادی و مدیریت مالی
اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
اقتصاد در شرایط تحریم
اقتصاد کشاورزی
• مدیریت
دولتی
بازرگانی
مالی
فناوری اطلاعات
• حسابداری
مباحث نوین در حسابداری
اخلاق در حسابداری و حسابرسی
حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام‌شده
بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری
حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
حسابداری و فناوری اطلاعات

پاسخی بگذارید