ششمین سمینار آنالیزهارمونیک و کاربردها – بهمن ۹۶

برگزار كنندگان: دانشگاه حکیم سبزواری.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: از ۱۰ آبان تا ۱۰ آذر ۱۳۹۶
تاريخ برگزاري همايش: ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
سايت همايش: cnf.hsu.ac.ir/shaa6
تلفن تماس دبيرخانه: ۰۵۱۴۴۰۱۳۱۹۷ – ۰۵۱۴۴۰۱۳۳۵۵
آدرس دبيرخانه: سبزوار – شهرک توحید – پردیس دانشگاه – دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر – اطاق ۲۳۵
محل برگزاري: سبزوار – دانشگاه حکیم سبزواری
ایمیل: 
آناليز هارمونيک مجرد
آنالیز هارمونیک کاربردی
فضاهاي عملگري
نظريۀ موجک‌ها و قاب‌ها
گروههای لی و نظريۀ نمایش

پاسخی بگذارید