ششمین سمینار آنالیزهارمونیک و کاربردها – بهمن ۹۶

برگزار کنندگان: دانشگاه حکیم سبزواری.
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: از ۱۰ آبان تا ۱۰ آذر ۱۳۹۶
تاریخ برگزاری همایش: ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
سایت همایش: cnf.hsu.ac.ir/shaa6
تلفن تماس دبیرخانه: ۰۵۱۴۴۰۱۳۱۹۷ – ۰۵۱۴۴۰۱۳۳۵۵
آدرس دبیرخانه: سبزوار – شهرک توحید – پردیس دانشگاه – دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر – اطاق ۲۳۵
محل برگزاری: سبزوار – دانشگاه حکیم سبزواری
ایمیل: 
آنالیز هارمونیک مجرد
آنالیز هارمونیک کاربردی
فضاهای عملگری
نظریۀ موجک‌ها و قاب‌ها
گروههای لی و نظریۀ نمایش

پاسخی بگذارید