فراخوان مقاله هجدهمین کنگره ملی خوردگی – بهمن ۹۶

برگزار کنندگان: انجمن خوردگی ایران.
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۲۰ آبان ۱۳۹۶
تاریخ برگزاری همایش: ۳ الی ۵ بهمن ۱۳۹۶
سایت همایش: www.ica.ir/details.aspx?type=8&id=1749
تلفن تماس دبیرخانه: ۸۸۳۴۴۲۸۷-۸ و ۸۸۸۲۷۳۳۴
آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان انقلاب، میدان فردوسی، خیابان شهید عباس موسوی (فرصت)، خیابان بهبهان، پلاک ۱۱، طبقه دوم
محل برگزاری: تهران – سالن همایش های بین المللی هتل المپیک
ایمیل: info@ica.ir
ـ خوردگی در دمای بالا ـ فناوری نانو و مواد پیشرفته ـ خوردگی میکروبی و بیو‌مواد ـ خوردگی در سامانه آب و فاضلاب ـ خوردگی در صنایع و تاسیسات دریایی ـ خوردگی در صنایع نظامی و تجهیزات ـ خوردگی در زیرساخت‌های حمـل و نقـل ـ روش‌های جلو گیری از خوردگی (پوشش‌ها و…) ـ ارزیابی هزینه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم خوردگی ـ خوردگی در صنایع نیروگاهـی و تأسیسات هستـه‌ای ـ مدیریت خوردگـی در صنایع نفت و گـاز و پتروشیمـی ـ روش‌های نوین پایش و کنترل خوردگی در واحدهای عملیاتی محورهای کارگاه‌های آموزشی ـ انتخاب مواد ـ مدیریت خوردگی ـ رنگ‌ها و پوشش‌‌های محافظ خوردگـی ـ بازدارنده‌هـا (مکانیزم، انتخاب، ارزیابی) ـ روش‌های نوین بازرســی و پایش خـوردگـی ـ طراحی، اجرا و ارزیابی حفاظت کاتـدی و آنـدی ـ بررسی علل تخریب تجهیزات صنعتی و پیشگیری از خوردگی .

مقالات برتر کنگره در مجله علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی چاپ می‌شود.

پاسخی بگذارید