سمینار تخصصی بازاریابی و فروش خدمات گردشگری و مهمان نوازی

تاریخ شروع: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶
تهران – دانشگاه صنعتی شریف
برگزارکننده: موسسه آرمان ناب مدیریت – گروه بازاریابی گردشگری
تلفن تماس با دبیرخانه: ۶۶۵۱۰۹۲۲ ، ۶۶۵۲۱۵۳۷
نمابر: ۸۹۷۸۶۱۴۸
آدرس وب سایت: evand.com/events/tourism3
آدرس ایمیل: sm.abtahi@gmail.com
موضوعات سمینار
۱. تبیین وضع موجود و تحلیل روندهای آتی در بازاریابی گردشگری
۲. معرفی و تمایز بازاریابی و فروش خدمات گردشگری و مهمان نوازی
۳. استراتژی های متنوع بازاریابی و فروش خدمات گردشگری و مهمان نوازی
۴. استراتژی های قیمت گذاری در صنعت گردشگری و مهمان نوازی
۵. روش های افزایش فروش خدمات گردشگری و مهمان نوازی
۶. راهبردهای فنون مذاکره و فروش خدمات گردشگری و مهمان نوازی با تاکید بر مولفه‌های شخصیتی
۷. بازاریابی دیجیتال با تاکید بر محتوا و شبکه های اجتماعی در صنعت گردشگری
۸. بکارگیری ابزارهای نوین و آنلاین در بازاریابی خدمات گردشگری
۹. نحوه حضور در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی گردشگری
۱۰. نحوه رقابت در بازارهای بین المللی و جذب گردشگرهای خارجی
۱۱. بازاریابی و فروش سازمانی B2B در صنعت گردشگری و مهمان نوازی
۱۲. تجربیات کلیدی شرکت های موفق در صنعت گردشگری و مهمان نوازی

پاسخی بگذارید