اولین کنگره ونمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین – اردیبهشت ۹۷

برگزار کنندگان: دانشگاه صنعتی نوشیروانی
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
تاریخ برگزاری همایش: ۱۸ الی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
سایت همایش: icesit.org/fa
تلفن تماس دبیرخانه: ۰۱۱-۳۲۳۳۴۲۰۴
آدرس دبیرخانه: بابل-خیابان دکتر شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، ساختمان تحصیلات تکمیلی، طبقه سوم، دفتر دانشکده مهندسی شیمی
محل برگزاری: بابل – دانشگاه صنعتی نوشیروانی
ایمیل: contact@icesit.org
الف : علوم مهندسی
۱٫ مهندسی کامپیوتر
۲٫ مهندسی بـرق
۳٫ مهندسی مکانیک
۴٫ مهندسی عمـران
۵٫ مهندسی کشاورزی
۶٫ مهندسی معمـاری
۷٫ مهندسی هوافضـا
۸٫ مهندسی متالـوژی
۹٫ مهندسی پزشکی
۱۰٫مهندسی شیمی
۱۱٫نانوتکنولوژی
۱۲٫ مهندسی معــدن

ب : علوم کاربردی
۱٫ جغرافیا و برنامه ریزی
۲٫ علوم زیسـتی
۳٫ زمین شنـاسی
۴٫ علوم کشاورزی
۵٫ آمار و ریاضی
۶٫ فیزیک کاربردی
۷٫ شیمی کاربردی
۸٫ بیوتکنولوژی
۹٫ علوم بهداشتی
۱۰٫ محیط زیست

پاسخی بگذارید