نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، بهمن ۹۶

تاریخ برگزاری: ۵ بهمن ۱۳۹۶
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۵ آذر ۹۶
آخرین مهلت ثبت نام: ۲۵ دی ۹۶
برگزار کننده: دانشگاه گنبد کاووس
مکان برگزاری: گنبد کاووس – دانشگاه گنبد کاووس
امکان ارسال مقاله: بله
تلفن تماس با دبیرخانه: ۳۳۲۲۴۰۶۰-۰۱۷
وب سایت همایش: conf.gonbad.ac.ir/nchcp2018
ایمیل: cropproduction2018@gmail.com
بیوانفورماتیک
مکانیزاسیون کشاورزی
کاربرد نانو در کشاورزی
کشاورزی ارگانیک و پایدار
آفات گیاهی و مدیریت آنها
علف های هرز و مدیریت آنها
بیماری های گیاهی و مدیریت آنها
حاصلخیزی خاک، کود و تغذیه گیاهان
به نژادی گیاهان زراعی – باغی و دارویی
بیوتکنولوژی گیاهان زراعی – باغی و دارویی
فناوری بذر در گیاهان زراعی – باغی و دارویی
زراعت و اصلاح گیاهان زراعی – باغی و دارویی
روش های نوین در تولید محصولات زراعی و باغی
تنش های محیطی در گیاهان زراعی – باغی و دارویی
کاربرد بیوتکنولوژی و کشت بافت در علوم کشاورزی
بهره وری و کارایی آب در گیاهان زراعی – باغی و دارویی
اکولوژی و فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی – باغی و دارویی

پاسخی بگذارید