ششمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران، بهمن ۹۶

تاریخ برگزاری: نیمه اول بهمن ۱۳۹۶
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۳۰ آبان ۹۶
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، انجمن الکترومغناطیس ایران
مکان برگزاری: تهران – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک
امکان ارسال مقاله: بله
تاریخ برگزاری: نیمه اول بهمن ۱۳۹۶
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۳۰ آبان ۹۶
تلفن تماس با دبیرخانه: ۲۲۹۷۰۲۸۳-۰۲۱
وب سایت همایش: www.iceem.ir
الف- مبانی نظری الکترومغناطیس
ب- الکترومغناطیس کاربردی
ج- سیستم های رادار و جنگ الکترونیک
د- آنتن و انتشار امواج
ه- اپتیک و فوتونیک

پاسخی بگذارید