چهارمین کنگره ملی انجمن مهندسی صوتیات ایران، اسفند ۹۶

تاریخ برگزاری: اسفند ۱۳۹۶
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱ بهمن ۹۶
اعلام نتایج داوری اصل مقالات: ۱۵ بهمن ۹۶
برگزار کننده: انجمن مهندسی صوتیات ایران ، پژوهشگاه هوافضا
مکان برگزاری:
امکان ارسال مقاله: بله
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر سید محمد حسین شریفی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۳۶۶۰۵۰-۰۲۱
وب سایت همایش: www.asiconf.org
ایمیل: info@asiconf.org
محورهای تخصصی کنگره
(تمام عرصه‌های نظری و تجربی صوتیّات اعم از خطی و غیرخطی)
جوّ صوتیّات (و هوا‌صوتیّات) (Atmospheric Acoustics & Aeroacoustics)
زیست‌صوتیّات Bioacoustics
آوصوتیّات (شامل صوتیّات زیرآب و صوتیّات اُقیانوس) Hydroacoustics (including Underwater Acoustics and Ocean Acoustics)
زمین‌صوتیّات (و لرزه‌صوتیّات) (Geoacoustics Seimoacoustics)
آوافیزیک Sonophysics
آواشیمی Sonochemistry
صوتیّات محاسباتی Computational Acoustics
موج‌دیس‌ها (پردازش علامت صوتی) (Waveforms Acoustic Signal Processing)
سازه صوتیّات Structural Acoustics
جذب صوتی Acoustic Absorption
روان‌صوتیّات Psychoacoustics
دیگر محورها و زیرمحورهای مدّ نظر کنگره
صدا‌گسترۀ شهری، صوتیّات محیطی، صوتیّات فضا، آسیب صوتی محیطی و بوم‌سامانه، آلودگی نوفۀ شهری و صنعتی، منابع و پایش و مهار نوفه، برقا‌صوتیّات و مهندسی شنیداری، صوتیّات ارتباطات، فراآواییات، و صوتیّات پزشکی.
(Urban Soundscape,Environmental Acoustics,Space Acoustics,Environmental and Ecosystem Acoustic Trauma,Urban and Industrial Noise Pollution,Noise Sources and Control,Eletroacoustics and Audio Engineering,Communication Acoustics,Ultrasonics,and Medical Acoustics)
و محور ویژۀ کنگره
صوتیّات در ایران: صوتیّات بنا، معماری، موسیقی، طبی و روان‌شناختی، مطالعات راهبردی صوتیّات در ایران، روند صوتیّات در ایران (و تطبیقی)، تاریخ صوتیّات در ایران، فرصت‌ها و تهدیدات؛

پاسخی بگذارید