سمینار حضور موثر در مناقصات بین المللی

تاریخ شروع: جمعه ۰۵ آبان ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: جمعه ۰۵ آبان ۱۳۹۶
تهران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
برگزارکننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، جامعه متخصصان ، سامانه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات آریاتندر
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۲۱-۸۸۱۰۹۶۱۱ , ۰۲۱-(۴۲۰۵۷)
نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۰۲۵۳۵
آدرس وب سایت: mehregan.ariatender.com
آدرس ایمیل: sales@ariatender.com
موضوعات سمینار
شناسایی سازمان های بین المللی مرتبط و ناظر مناقصات ( MDB , OECD, FIDIC )
طبقه بندی م ناقصات بین المللی ( ضوابط، محصول، تامین مالی، تعداد پاکت )
انواع فراخوان مناقصه ( GPN , SPN , EOI )
شناسایی سرفصلهای اسناد مناقصات بین المللی
براساس دستورالعمل فیدیک ( ITB , BDS , GCC , SCC , MF )
بر اساس دستورالعمل های داخلی هر کشور
مراجع جمع آوری اطلاعات مناقصات ( منابع اطلاعاتی رایگان و قابل فروش )
نحوه خرید اسناد ( حضوری، الکترونیکی، عامل محلی )
روش مطالعه و بررسی اسناد ( تیم مطالعه، صورتجلسه مطالعه )
شفافسازی ( Clarification ) و بازدید از سایت ( Site Visit )
نکات کلیدی در تکمیل اسناد مناقصات
انواع تضامین و نحوه تهیه و ارائه آنها و رویه های بانکی مرتبط
دستورالعمل ها و سازمان های مرتبط داخلی ( ساجات، کمیته ماده ۱۹، کریدور صادرات و … )
بیان تجارب و بررسی ایرادها و مشکلات رایج

One Reply to “سمینار حضور موثر در مناقصات بین المللی”

پاسخی بگذارید