چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ - اسفند98

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ – اسفند۹۸

تایید شده در گیلارو ✅ – چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ – اسفند۹۸
معرفی همایش
به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی و توسعه کمی و کیفی ادبیات و فرهنگ و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های زبان و ادب ، فرهنگ و تاریخ، چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ در چندین محور تخصصی همراه با سخنرانی و ارایه مقاله، کارگاه تخصصی و هم اندیشی علمی با همکاری استادان داخلی و خارجی در اسفند ماه ۱۳۹۸ در کشور گرجستان شهر تفلیس برگزار خواهد گردید.

دانشگاه بین المللی جرجیا و سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزارکنندگان و مشارکت گنندگان اصلی این دوره کنفرانس می باشند.

ایمیل: info@llcsconf.ir
تلفن دبیرخانه: +۹۸۲۱۷۵۰۳۸۳۳۸
آدرس وب سایت: https://www.llcsconf.ir
محل برگزاری: گرجستان تفلیس دانشگاه جرجیا
شهر: تفلیس

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات : ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۸
ثبت نام کامل حضوری (پرداخت هزینه) : ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸
ثبت نام کامل غیرحضوری (پرداخت هزینه) : ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۸
برگزاری کنفرانس : ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸

محورهای همایش

ادبیات
ادبیات داستانی
ادبیات کودک و نوجوان
ادبیات تطبیقی و موضوع های میان رشته ای
انواع ادبی (حماسی، غنایی، عرفانی، تعلیمی و…)
تاریخ ادبیات و سبک شناسی
دستور زبان و زبان شناسی
زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
ترجمه

زبانشناسی کاربردی
تحلیل گفتمان
زبان برای اهداف خاص
آموزش زبان
زبان، ادبیات و ایدئولوژی
استقلال در یادگیری زبان
آموزش مهارت های زبان و عناصر
ادبیات و فرهنگ در آموزش و یادگیری زبان
فرهنگ، ارتباطات و هویت
ارتباطات بین فرهنگی
مطالعات فرهنگ
مطالعات تاریخ

خلاقیت و نوآوری در آموزش زبان
تفکر انتقادی در آموزش زبان
مسائل فرهنگی در آموزش زبان
ادبیات به عنوان آمیختگی فرهنگ
مقاومت در ادبیات بعد از استعمار
ادبیات به عنوان گفتمان اجتماعی
ادبیات و جهانی شدن
ادبیات به روش معاصر
مسائل مربوط به جغرافیای سیاسی در ادبیات

زبان، جنسیت و قدرت
زبان در ادبیات
روایت متون و داستان
کاربردشناسی ادبی
معناشناسی ادبی
تحلیل گفتمان
زبان و فرهنگ
زبان و تاریخ
ادبیات وتاریخ
موضوعات مرتبط با فرهنگ، زبان و ادبیات و تاریخ

پاسخی بگذارید