هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، بهمن ۹۶

تاریخ برگزاری: ۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۳۰ آبان ۹۶
اعلام نتایج داوری اصل مقالات:  ۱۰ دی ۹۶
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف
مکان برگزاری: تهران – دانشگاه صنعتی شریف
امکان ارسال مقاله: بله
دبیر علمی کنفرانس: دکتر وحید حسینی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر امیر مردانی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۵-۶۶۰۲۸۹۶۳-۰۲۱
وب سایت همایش: fcci-2018.conf.sharif.edu
مقالات در زمینه‌ها و شاخه‌های متنوع علمی- کاربردی و صنعتی با محورهای ذیل دریافت خواهد شد:
۱- تئوری سوخت و احتراق
۲- سوخت و احتراق صنعتی
۳- روش های تجربی در احتراق
۴- فناوری های نوین سامانه های احتراقی
۵- احتراق سوخت های زیستی
۶- موتورهای درون سوز
۷- سیستم های پیشرانش
۸- ایمنی، آلاینده ها و اثرات زیست محیطی احتراق
۹- حریق: دلایل، نحوه مدلسازی و اطفاء
۱۰- احتراق جریان های مافوق صوت و انفجار
۱۱- سوخت و احتراق در بخش تجاری و مسکونی
۱۲- مدیریت و اقتصاد در زمینه سوخت و احتراق

پاسخی بگذارید