اولین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی، آذر ۹۶

تاریخ برگزاری: ۲۲ و ۲۳ آذر ۱۳۹۶
مهلت ارسال مقاله به اولین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی، آذر ۹۶ تمدید شدآخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱ آبان ۹۶ ۱۲ آبان ۹۶
اعلام نتایج داوری اصل مقالات: ۱۰ آبان ۹۶
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر
مکان برگزاری: تهران – دانشگاه شهید بهشتی
امکان ارسال مقاله: بله
دبیر علمی کنفرانس: دکتر اسلام ناظمی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر سعید شکرالهی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۲۲۴۰۹۶۰۹-۰۲۱
وب سایت همایش: ncaea2017.sbu.ac.ir
ایمیل: ncaea2017@sbu.ac.ir
معماری سازمانی و چارچوب‌ها و مدل‌های مرجع آن
معماری سیستم‌های اطلاعاتی و نرم‌افزار
معماری داده
معماری زیرساخت فناوری
راهبرد معماری سازمانی
چارچوب‌های ملی معماری سازمانی
چارچوب‌ها و مدل‌های مرجع نظامی
چارچو‌ب‌ها و مدل‌های مرجع مختص صنایع و بخش خصوصی
سفارشی‌سازی چارچوب‌ها و مدل‌های مرجع

طراحی، پیاده‌سازی، ارزیابی و نگهداشت معماری سازمانی
تکنیک‌ها و الگوهای طراحی معماری سازمانی
بلوغ معماری سازمانی
مدل‌های ارزیابی خروجی‌های معماری سازمانی
ارزیابی ویژگی‌های کیفی معماری سازمانی
ابزارها و استانداردهای معماری سازمانی
حاکمیت معماری سازمانی
ابزارهای مدلسازی و مدیریت اطلاعات معماری سازمانی
رهیافت‌های نوین معماری سازمانی
معماری سازمانی ارزش‌محور
معماری سازمانی چابک
معماری سازمانی سرویس‌گرا
معماری سازمانی فرایندمحور
معماری سازمانی مدل‌رانه
معماری سازمانی راهبردی
معماری سازمانی و نظام‌های مدیریت فرایند
معماری سازمانی و محاسبات ابری، کلان‌داده‌ها و اینترنت اشیاء
دستاوردها و نتایج معماری سازمانی
تجربه موفق/ مطالعه موردی در حوزه معماری سازمانی
نتایج حاصل از اعمال چارچوب‌های برجسته معماری در صنعت
نتایج و دستاوردهای تدوین، پیاده‌سازی یا نگهداشت معماری سازمانی
نتایج و دستاوردهای ارزیابی و سنجش معماری سازمانی
معماری دولت الکترونیکی
تعامل‌پذیری و معماری سازمانی در دولت الکترونیکی
بازمهندسی خدمات و فرایندها در دولت الکترونیکی
نقش مدل‌های مرجع معماری در استقرار دولت الکترونیکی
زیرساخت های معماری دولت الکترونیکی
مهندسی سازمان و فرایندهای حرفه
مدلسازی سازمان
مهندسی سازمان و تفکر سیستمی
مهندسی و مدیریت دانش سازمان
همراستایی فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان
هستان‌شناسی سازمان
مدلسازی حرفه و مدیریت فرایندهای کسب و کار
جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معماری سازمانی
مهارت‌ها و توانمندی نیروی انسانی در معماری سازمانی
مهندسی سرویس
سرویس‌گرایی و معماری سازمانی
معماری سرویس‌گرا
تطبیق‌پذیری سرویس‌ها
طراحی و پیاده‌سازی سرویس‌ها

پاسخی بگذارید