دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران، بهمن ۹۶

تاریخ برگزاری: ۱۰ و ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۷ آذر ۹۶
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱ دی ۹۶
اعلام نتایج داوری اصل مقالات: ۱۵ دی ۹۶
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۵ دی ۹۶ الی ۲۵ دی ۹۶
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود
مکان برگزاری:
امکان ارسال مقاله: بله
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر رضا شیخ
تلفن تماس با دبیرخانه: ۳۲۳۵۰۲۵۴-۰۲۳
وب سایت همایش: http://www.amayeshconf96.ir/fa/
آسیب شناسی و روش شناسی اجرای طرح های آمایش:
الزامات و کاستی های جایگاه قانونی آمایش سرزمین در ایران
راهکارهای اجرا و سازماندهی طرح های آمایش استان ها
چالش های تهیه مطالعات آمایش استان های کشور
راهکارهای افزایش تعاملات بخشی در رویکردهای نوین آمایش سرزمین
راهکارهای اقتصادی و تامین منابع مالی اجرای مطالعات آمایشی
موزاییک بندی مناطق مختلف کشور در مطالعات سند آمایش
کاربردها و افق های نوین در آمایش سرزمین:
پارادایم های نوین آینده پژوهی آمایش سرزمینی
نقش مدیریت و توسعه انسانی در افق های نوین آمایش سرزمین
آمایش سرزمین و توسعه متعادل و متوازن منطقه ای
نقش آمایش سرزمین در تحولات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی
نقش طرح آمایش در پایداری و انعطاف پذیری اقتصاد منطقه
برنامه ریزی فضایی کلان شهرها بر مبنای طرح آمایش

One Reply to “دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران، بهمن ۹۶”

پاسخی بگذارید