کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری، اسفند ۹۶

تاریخ برگزاری: ۳ اسفند ۱۳۹۶
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۰ بهمن ۹۶
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
مکان برگزاری: میانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
امکان ارسال مقاله: بله
دبیر علمی کنفرانس: دکتر شهرام موسوی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر شهرام ناصح زاده
تلفن تماس با دبیرخانه: ۵۲۲۴۰۰۸۵-۰۴۱
وب سایت همایش: conference.m-iau.ac.ir
ایمیل: nccea2018@gmail.com
محورهای همایش
عمران
مصالح ساخت و ساز
مهندسی سازه و زلزله
مهندسی ژئوتکنیک
مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
مهندسی راه و ترابری و حمل و نقل
مهندسی و مدیریت ساخت
مهندسی سواحل و بنادر
نقشه برداری
مدیریت منابع آب
معماری
مصالح و فن آوری های نوین در معماری
معماری و هویت
معماری پایدار
روشها و فناوریهای نو در معماری
انرژی های نو در معماری
سبک شناسی معماری
معماری و محیط زیست
ساختمان های هوشمند
معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
مفهوم شناسی معماری و شهرسازی معاصر
نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و الگوهای معماری بومی
معماری منظر
زیبایی شناسی در معماری
شاخص های شهر پایدار
محیط زیست
آلودگی هوا و کنترل آن
آلودگی صوتی و کنترل آن
مدیریت مواد زائد جامد
تکنولوژی تصفیه آب و فاضلاب
آلودگی آب و خاک
تحلیل اثرات زیست محیطی
تغییرات اقلیمی
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها
برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
کاربرد فناوری ها در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
فضای سبز و محیط زیست شهری
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
مدیریت فضای سبز و محیط زیست شهری
ایمنی،بهداشت و محیط زیست شهری
نانو و محیط زیست

پاسخی بگذارید