هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

تایید شده در گیلارو ✅ – هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

ایمیل:conf@khist.ir
تلفن دبیرخانه: ۰۷۱۳۸۴۳۲۳۴۹
آدرس وب سایت: http://www.cpss.ir/
محل برگزاری: شیراز، بلوار پاسداران، روبروی درمانگاه محمد رسول الله، پلاک ۲۳۰. دبیرخانه دائمی کنفرانس ها و کنگره های علمی خوارزمی (ساعت پاسخ گویی تلفنی: شنبه تا پنج شنبه ۸ الی ۱۴ )
شهر: شیراز

محورهای رویداد: روانشناسی
خانواده درمانیروانشناسی بالینیروان پرستاریروانشناسی بالینی کودک و نوجوانروانشناسی و آموزش کودکان استثناییاعتیادروانشناسی تربیتیروانشناسی سلامتروانشناسی عمومیو سایر زمینه های مرتبط با روانشناسیمشاورهسنجش و اندازه گیری (روان سنجی)روانشناسی شخصیتروانشناسی صنعتی و سازمانیروانپزشکیعلوم اعصابروانشناسی ورزشروانشناسی اسلامی
علوم تربیتی
تعلیم و تربیت اسلامیتعلیم و تربیت در اسلاممدیریت آموزشیآموزش و پرورش پیش دبستانیتحقیقات آموزشیتکنولوژی آموزشیبرنامه ریزی درسیفلسفه تعلیم و تربیتآموزش و پرورشاخلاق اسلامیبرنامه ریزی آموزشیآموزش الکترونیکآموزش در پرورش ابتداییو سایر زمینه های مرتبط با علوم تربیتی
مطالعات اجتماعی
فلسفه علوم اجتماعیسازگاری اجتماعیزیست اخلاق اسلامیپژوهش علوم اجتماعیجامعه شناسی مسائل اجتماعیمدیریت خدمات اجتماعیبرنامه ریزی رفاه اجتماعیعلوم ارتباطات اجتماعیازدواج و خانوادهمطالعات جوانانجمعیت شناسیرشد اجتماعیو سایر زمینه های مرتبط با مطالعات اجتماعی

هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

پاسخی بگذارید